ÇEMBERLİTAŞ

Milattan sonra 330 yıllarında İmparator I. Konstantin onuruna, İstanbul'un yedi tepesinden biri olan ve şu anki adıyla Çemberlitaş olarak adlandırılan semtteki tepeye dikilen Çemberlitaş sütunu, sekiz yıldır sürdürülen restorasyon çalışması kapsamında yenilenen yüzüyle göz kamaştırıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesin’den alınan bilgilere göre, Anıtlar Kurulu'nca onaylı restorasyon projeleri Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü tarafından yapılan, restorasyon uygulamaları ise Yapı İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen Çemberlitaş Sütunu'nun restorasyonu 8 yıllık çalışmanın sonucunda sona erdi.


17 Ağustos 1999 depreminin ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Çemberlitaş Sütunu'nda depremle ilgili hasar tespit çalışması yapmasından sonra sütunla ilgili sağlamlaştırma yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine 2002 yılında Kültür Bakanlığına bağlı Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğü gözetiminde Çemberlitaş'ta temizlik çalışması yapıldı.


Sütunla ilgili restorasyon projeleri öncesi Jeo Radar Sistemi kullanılarak üç boyutlu çatlak haritaları çıkarılan Çemberlitaş'ta sütunun üzerindeki çatlaklar ve 1972 yıllarında yapılmış dolgularla ilgili teknik rapor hazırlandı.


Temizlik sonrası sütunla ilgili toplanan verilerle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü restorasyon projesi yapıldı. Restorasyon projeleri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 8 Haziran 2005'te kararla onaylanarak çalışmalara başlandı.


Ayrıca, Çemberlitaş'a tramvay titreşimlerinin zarar verebileceği endişelerine karşı, Istanbul Ulaşım A.Ş tarafından zemin titreşim ölçümleri yapılarak ray altına özel titreşim azaltıcı bağlantı elemanları döşendi.


Çemberlitaş Sütunu çevre düzenlemesi çalışması kapsamında ise sütunun küfeki kısmındaki derzleri tamamlandı.Eksik küfeki bölümlerine yeni taşlarla tamamlama yapıldıktan sonra sütunun etrafına 40x40 ebadında döşeme ve basamak yapıldı. Sütun etrafında bulunan kırılmış, çökmüş ve yama yapılmış bölümler sökülerek yeni granitlerle detayına göre bordür ve kaplama çalışmaları devam ediyor.
Çemberlitaş Sütunu'nun tarihçesi:


Çemberlitaş- (Constantinius) Sütunu, Miladi 325-328 yılları arasında İmparator I. Constantin tarafından o güne kadar tüm Roma topraklarında hüküm süren Paganizmin (çok tanrılı inanç-putperestlik) terkiyle, tek tanrılı Tevhid inancının bir ifadesi olarak dikilen tarihi bir anıt...


Bu anıtın aynı zamanda, tarihçilerin ifadelerine göre; Hz. İsa'dan o güne kadar (300 yıl) Romalılar tarafından işkencelere maruz bırakılan, hipodromlarda vahşi hayvanlara atılan Hristiyanların ve tek tanrılı inancın, özgürlük sembolü olarak da görülüyor. Bu bilgiler ışığında tarihsel bir yorumla, geçmişteki paganizmin-putperestliğin yıkılması ve yeni tek tanrılı bir inancın, Hristiyanlığın bütün milletlere ve bilhassa; Batı'ya, Avrupa'ya yayılmasının başlangıç tarihidir denilebilir...
Bu taşın dikilmesiyle; Anadolu'da Kapadokya gibi yer altı şehirlerinde gizli olarak yaşamlarını sürdüren binlerce Hristiyan, bütün Roma şehirlerine ve bilhassa İstanbul'a akın akın gelmeye başladı. Böylece Hristiyanlık medeniyetinin temelleri atılmaya başlandı.


Bu eser "Hristiyanlık medeniyetinin başlangıç temel taşını da oluşturur" şeklinde ifade edilebilir. Zira İznik Konsülü'nü toplayan İmp. Constantin, Hristiyanlara özgürlük tanıyarak, Ayasofya'nın Bazilikasını yaptı, aynı zamanda İstanbul'u başkent ilan etti. Kendisini de Roma'nın İmparatoru Sezar ilan ederek, Hristiyanlara hamilik yapması nedeniyle de Azizler Listesi'nde yer aldı.


ÇEMBERLİTAŞ ÇEMBERLİTAŞ Reviewed by SEYRİİSTANBUL on Mayıs 05, 2011 Rating: 5

Hiç yorum yok

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)