Ayazma camii


Üsküdar'da, Salacak'la Şemsipaşa semtleri arasında, Kız Kulesi'nin karşısında ve Marmara'ya hakim bir tepe üzerindedir. 1760-1761 yıllannda Sultan III. Mustafa tarafından annesi Mihrişah Emine Sultan ile kardeşi Şehzade Süleyman adlanna yaptınlmıştır. Mimar Mehmed Tahir Ağa'nın eseridir. Caminin yerinde daha evvelce Ayazma Sarayı ve Bahçesi olduğundan bu ismi almıştır.
Avrupa sanat üsluplarının etkisinde yapılmış camilerdendir. Üç kapılı avludan camiye merdivenle çıkılır. Minaresi tek şerefelidir. 20 penceresi olan merkez kubbe dört fil ayağına dayanmaktadır. Tabanı mermerlerle döşenmiştir. 86 adet penceresi vardır. Minberi oymalı renkli mermerden, mihrabın içi kırmızı somakidendir. Binanın doğusundaki hünkar mahfilinin duvarlarında İtalyan çinileri yer almıştır. Cami içinde Hattat Seyyid Abdullah ve Hattat Seyyid Mustafa'nın yazılan vardır.
Haziresinde birçok mezar bulunmaktadır. Sol köşedeki çeşme, Şair Zihni'nin hitabesi ile süslüdür.
Ayazma camii Ayazma camii Reviewed by SEYRİİSTANBUL on Ocak 10, 2012 Rating: 5

Hiç yorum yok

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)