BAB-ÜSSADE (AKAĞALAR KAPISI)

Topkapı Sarayı’nda, İç Saray ile Divan Meydanı arasındaki geçişi sağlayan kapıya Bab-üssade ya da Akağalar Kapısı deniyor. Sarayın bu en önemli kapısı, sultanın özel yaşam alanıyla devlet işlerinin görüldüğü alanı birbirinden ayırıyor. Birçok önemli tören sırasında sultanın tahtı bu kapının revağına çıkartılıyordu. Bu kapının önünde gerçekleştirilen törenlerin en önemlisi ise, yeni padişahın tahta çıkış töreniydi. Bu törene cülus merasimi deniyordu ve devlet büyükleri yeni padişaha bağlılıklarını bildiriyordu. Ordu sefere çıkmadan önce ilk olarak, bu kapının önündeki özel yere sancak-ı şerif dikiliyordu. İki yanında oturma yerleri bulunan ve bir giriş holü olarak tasarlanan yapıya kubbeli büyük bir revak altından giriliyor. Holde ocak ve sekiler bulunuyor. Kapı, günümüze ulaşan son halini, 1774 yılında yapılan yenilemeden sonra almış. Bu kapıya Akağalar Kapısı denmesinin nedeni ise, bu bölüm ile enderun ve mabeyn dairelerinin kapı bekçiliğini Akağa denilen çoğu Boşnak asıllı hadımların yapması. Etkinlikleri 18.yy’da azalan Akağalar, kimi konularda içoğlanlarına öğretmenlik de yapıyorlarmış.
BAB-ÜSSADE (AKAĞALAR KAPISI) BAB-ÜSSADE (AKAĞALAR KAPISI) Reviewed by SEYRİİSTANBUL on Şubat 01, 2012 Rating: 5

Hiç yorum yok

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)