BAB-ÜSSELAM (ORTA KAPI)

Topkapı Sarayı’ndaki I. Avlu’yu II.Avlu’ya yani Divan Meydanı’na bağlayan Orta Kapı, Bab-üsselam (Selam Kapısı) ismini 18.yy’dan sonra alıyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa ediliyor. Devlet idaresinin bulunduğu asıl saray kısmı bu kapıdan sonra başlıyor. Babüsselam’dan sadece Sultan atıyla geçebiliyor. Kapının iki sekizgen konik çatılı kulesi mevcut. Bu kuleler arasında bir beden duvarı uzanıyor. Bu duvara açılan büyük bir eyvan içinde giriş kapısı yer alıyor. Giriş geniş bir taşlığa açılıyor ve bu taşlığın iki yanında kapıcı odaları bulunuyor. Kapının II.Avlu çıkışında ise bir revak yer alıyor. Kapının günümüzde de görülen büyük demir kapısı, 1524-25’de Demirci İsa bin Mehmed tarafından yapılıyor. Osmanlı döneminde kimi yüksek rütbeli subayların boğularak idam edilmeleri “kapı aralığı” denen bu yerde gerçekleştirilmiş.    
BAB-ÜSSELAM (ORTA KAPI) BAB-ÜSSELAM (ORTA KAPI) Reviewed by SEYRİİSTANBUL on Şubat 01, 2012 Rating: 5

Hiç yorum yok

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)