Çemberlitaş Hamamı

Beyazıt’la Sultanahmet arasında,Çemberlitaş’ta Divanyolu üzerinde, Kapalıçarşı yakınında bulunmakta olan Çemberlitaş Hamamı, 1584 yılında III. Murat’ın annesi Nur Banu Sultan tarafından, Üsküdar’daki Valide-i Atik Külliyesine kaynak sağlamak için Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Kadın ve erkek bölümleri olan çifte hamam, Valide Sultan Hamamı, Gül Hamamı olarak da anılmıştır.

Hamamın karşısında Köprülü Mehmed Paşa Camii, medresesi ve türbesi, yanında ise Vezir Hanı bulunmaktadır. Mimar Sinan’ın sade ve zarif mimari anlayışı ile Türk hamamlarının baş yapıtıdır. Mimar Sinan, o dönemde bir yandan camiler, hamamlar, külliyeler inşa ediyor, bir yandan ise İstanbul’un nüfusunun çoğalması dolayısıyla yetersiz kalan su kaynakları için Bizans suyollarını elden geçirip yeni kanallar açarak su sorununa çözüm bulmak için uğraşıyordu. Belgrad Ormanları’nın ortasında kalan bentlerin yakınında bir su kaynağı keşfetmiş ve şifalı olduğu öne sürülen bu kaynağın müjdesini Sultan’a verir vermez Çemberlitaş Hamamı’nın temelini atmıştır.

Birbiriyle ikiz olarak inşa edilen binanın erkek ve kadın bölümleri birbirinin aynısıdır. Erkekler kısmının girişi Vezir han Caddesi üzerinde, kadınlar kısmı girişi ise Divanyolu Caddesi üzerindedir. Her iki kısmın soğukluğunun üzeri üçer kubbe ile örtülü olup, orta kubbenin altından sıcaklık bölümüne geçiş sağlanıyor. Sıcaklık bölümleri, hamam mimarisinde uzaklaşıp sanat eseri olarak günümüze gelmesine sebep olan bölümlerdir. Dört köşesinde, üzeri kubbeyle örtülü dört halvet, altı adet sofa, halvetlerin önünde Köprülü Mehmet Paşa tarafından yerleştirildiği söylenen göbek taşları bulunmaktadır. Sıcaklığın üstünü örten koca kubbenin altında, çok yüzlü büyük göbek taşı ve 38 kurnasıyla harika bir görüntü oluşturuyor.
Çemberlitaş Hamamı Çemberlitaş Hamamı Reviewed by SEYRİİSTANBUL on Şubat 01, 2012 Rating: 5

Hiç yorum yok

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)