Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi


Beyoğlu, Tarlabaşı'nda Karakurum Sokağı'ndadır. İstanbul'da Süryanilerce yaptırılan tek kilisedir.

Beyoğlu, Tarlabaşı'nda Karakurum Sokağı'ndadır. İstanbul'da Süryanilerce yaptırılan tek kilisedir. Süryaniler, kullandıkları diğer kiliseleri ya öteki mezheplerden ödünç almakta veya kiralamaktadırlar.
Meryem Ana Kilisesi 1960 yılında, Süryaniliğin Türkiye'deki merkezi olan Mardin'den getirilen taşlarla yaptınlmıştır. Taştan büyük bir binadır. Kilise dışında idare ve okul gibi bölümleri de vardır.
Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi Reviewed by SEYRİİSTANBUL on Ocak 09, 2012 Rating: 5

Hiç yorum yok

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)