SOKULLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ

Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa tarafından, karısı Esma Sultan adına 1571 yılında yaptırılıyor. Esma Sultan aynı zamanda Sultan II. Selim’in kızı. Cami, medrese ve tekkeden oluşan külliyenin planı Mimar Sinan’a ait ve ustanın en güzel eserlerinden birisi olarak anılıyor. Eski bir Bizans kilisesinin temelleri üstüne ve eğimli araziye oturtulan yapıda caminin avlu revakları gerisine medrese odaları yerleştirilmiş. Caminin ana mekanı üzerindeki on üç metre çapındaki merkezi kubbe, altı ayak ile taşınıyor. Merkezi kubbenin köşeleri ise dört yarım kubbe ile çevreleniyor ve iç alan, yerden kubbenin kasnağına dek 16. yüzyıla ait turkuvaz renkli çinilerle kaplanıyor. Dikdörtgen planlı semahane, caminin güney kısmındaki tekkede yer alıyor ve giriş kısmı kubbeli. Medrese avlusunda on altı hücre ile bir dershane ve mermer şebekeli şadırvan bulunuyor.,

SOKULLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ SOKULLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ Reviewed by SEYRİİSTANBUL on Şubat 01, 2012 Rating: 5

Hiç yorum yok

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)