Kamer Hatun Camii

Kamer Hatun, kimi kaynaklara göre Yavuz Sultan Selim’e (I. Selim) 16. yüzyıl başlarında, kimi kaynaklara göre ise18. yüzyıl sonlarında III.Selim’e süt nineliği yapıyor. Onun adına yapılan ve muhtamelen 1871 Beyoğlu yangınında yanan caminin yerine Evkaf Nezareti tarafından bugünkü camii 1911-1914 yılları arasında yaptırılıyor. Mimar Kemaleddin Bey tarafından yapılan camii kırma çatılı tek bir kütle ile mihrap duvarına bitişik tek bir minareden oluşuyor. Tarlabaşı Caddesi açılmadan önceki haline göre düzenlenen cepheleri cadde açıldıktan sonra çevresiyle bütünleşik olan yapısını kaybediyor. Vakıf malı olması camiyi yıkımdan kurtaran en önemli neden. Günümüzde ise caddeye ters yonde cepheli ilginç bir I.Ulusal Mimarlık Dönemi yapısı olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Kamer Hatun Camii Kamer Hatun Camii Reviewed by SEYRİİSTANBUL on Şubat 15, 2012 Rating: 5

Hiç yorum yok

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)