Şeyh Süleyman CamiiCami Zeyrek Mahallesi, Zeyrek Caddesi üzerindir. Eski Bizans eserinden çevrilen mescidin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir.Vakfeden Şeyh Süleyman, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Padişahlık devri Şeyhlerindendir. Zeyniye Tarikatından olup, Mescidin civarında medfundur. Mescid, XVIII. Yüzyıl cibali yangınında yanmış, Ayşe Sultan kethüdası Kazgani Hasan Ağa’nın gayretiyle zamanın patişahı Sultan III. Mustafa Han tarafından tamir ile minberde koydurularak ihya edilmiştir.Kütüphaneye ne zaman çevrildiği bilinmemektedir. 1930-1970 yılları arasında mescid olarak kullanılmış, 1975 yılında Fatih Müfgtülüğünce minber konularak Cuma kılınmaya başlanmıştır.


MİMARİ YAPISI :1950 yılında Vakıflar İdaresince çatı kiremitleri aktarılırken kiremit altında küpler olduğu görülmüş, aslına dokunulmadan küplerin üzeri toprakla tesviye edilerek kiremitleri yenilenmiştir. Cami, tuğla ve horasanla yapılmış sekiz köşeli ve tek kubbelidir. Minaresi yoktur. Caminin arka tarafında takriben 80 m2’ye yakın küçük bir avlusu olup bu avludan tek kapıyla camiye girilmektedir.Yakınındaki mezarlık bakımsız ve harabe halindedir.Halin Kullanılan bir kuyusu,tuvalet ve abdest muslukları bulunmaktadır. Meşrutası yoktur. Caminin yakınında bulunan ve H.1295 tarihinde yapılan Haliliye medresesi, 1945-50 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan sözleşmeyle Çırçır spor kulubu’ne tahsis edilmiş ancak şu an içerisinde oyun oynanan bir kahvehane halindedir. Ayrıca camiyle karşı karşıya bulunan tarihi çırçır çeşmesi bakımsız durumdadır.
Şeyh Süleyman Camii Şeyh Süleyman Camii Reviewed by SEYRİİSTANBUL on Mart 07, 2012 Rating: 5

Hiç yorum yok

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)